Pestovanie skalničiek

 

Najvhodnejším obdobím vysievania väčšiny druhov sú zimné mesiace  január a február, november a december. Z viacerých rastliniek môžete množiť, z vlastného množenia môžete mať desiatky skalničiek. Poväčšine bežných rastlín, ktoré pestujete na skalkách vyžadujú rovnaké podmienky ku naklíčeniu.

 

Na výsev semien skalničiek potrebujete výsevnú zmes. Urobte si univerzálny substrát. Takúto výsevnú zmes nemusíte kupovať, môžete si urobiť aj samy. Používajte piesok, najlepší je riečny, kompostovú zeminu/substrát na výsevy/, jemný štrk a zmiešajte z každého po dva diely. Pre vlhkomilné rastliny pridajte do tejto zmesi jeden diel čistej rašeliny. Pre rastlinky rýdzo skalné, suchomilné či žiadajúce drenáž, pridajte ešte jeden diel jemného štrku. Premiešajte. Na dno výsevných nádob dajte štrk asi 1 cm a potom výsevnú zmes, ktorú ste si pripravili.

Na povrch vysejte semená. Ľahko zasypte zeminou, ľahko pritlačte. Výsevné nádoby dávajte do nádob naplnené trochu vodou. Na povrchu výsevnej plochy sa objavia mokre fľaky, vtedy nádobu s výsevom vytiahnite vonku a  dajte na teplé a slnečné miesto. Občas ponorte do vody. Nezalievajte, najradšej ponechajte výsev vonku, aby už vyklíčené rastlinky boli od začiatku otužilé. Niektoré druhy schádzajú v apríli, iné v máji, alebo i júni. Suchomilné skalky radšej počas dažďov prikryte sklom. Nedávajte do vnútra.

Obvykle sa ročné semenačky presádzajú do jednotlivých malých téglikoch k dopestovaniu. Po ďalšom roku pestovania v téglikoch začnite vysádzať do skaliek. Pravé skalničky vysádzajte tak, aby koreň  skalničky bol obsypaný štrkom. Chráni korene pred vyhnitím.