Výsadba skalky

Skalky vytvárame na slnečných miestach s priepustnou, ľahkou  pôdou, vhodnou  pre rast skalničiek. Je dôležité, aby skalky neboli v blízkosti záhonov so zeleninou alebo záhonu s letničkami. V malej záhradke je dobre skalku urobiť vedľa domu s terasou, pri altánku, pri trávniku aj v blízkosti ihličnanov. Pri zakladaní skalky ponechajte voľný priestor, možno si neskôr malú skalku rozšírite. 

Všetko dôkladne udupajte a zapnite svoju fantáziu. Použite prírodný kameň, ktorý je poznačený poveternostnými vplyvmi,  bridlice, dolomity, travertíny, vápenec. Tretinu až polovicu kameňov zakopte do pôdy. Jedny kamene položte vertikálne, iné horizontálne. Striedanie veľkých a malých kameňov je z hľadiska estetiky správne. Žiadne vysoké hrany štrbinových skaliek. Nechajte si priestory na sadenie skalničiek.

Skalku môžete realizovať na rovine i na svahu.  Najlepšie si skalku začnite robiť v jari alebo v jeseni. Hlavne keď je sucho a teplo. Najprv si vyplievajte priestor, potom ho vykopte do hĺbky 30 cm. Všetku zeminu si dajte nabok, priestor vysypte hrubšou vrstvou štrku. Potom nasypte substrát na pestovanie zmiešaný s vápnom. Správna voľba skladby podloží  a substrátov má vplyv na bohatý vzrast a vývoj rastliniek.